Copyright

Trademark "Sanino", "znachi" and www.znachi.com site is owned by Sanino Ltd. and may not be used in connection with any product or service that is not owned by Sanino Ltd. and not in any way that may cause confusion in the market, or in any way harm the business or business reputation of Sanino Ltd. Trademarks may not be copied, downloaded or otherwise used without the strict consent of Sanino Ltd.

Due to technical limitations of the site, it is inappropriate to refer to the names of the photographers which are available here. Responsibility for the indication of the author, and respect for other moral and property rights, bear service facilities which make the photos available here.


Copyright

Žig "SANINO", "znachi" i sajt www.znachi.com vlasništvo je Sanino doo-a i ne može da se koristi u vezi sa bilo kojim proizvodom ili uslugom koja nije u vlasništvu Sanino doo-a i ni na koji način koji može da izazove zabunu na tržištu, ili na bilo koji način povredi poslovanje ili poslovni ugled Sanino doo-a. Zaštitni znaci ne mogu da se kopiraju, preuzimaju na drugi način ili koriste bez izričite saglasnosti Sanino doo-a. 

Usled tehničkih ograničenja ovog sajta, necelishodno je navoditi imena autora fotografija koje su ovde dostupne. Odgovornost za naznačenje imena autora, i poštovanja drugih moralnih i imovinskih prava, snose uslužni objekti koji fotografije uvde čine dostupnim.